เกี่ยวกับเรา

      บริษัท คอนทรัค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นบริษัทที่อยู่ในเครือคอนแอร์กรุ๊ป (Conair Group) ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นบริษัทที่ให้การบริการและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับ การขนส่งทางบก โดยทางบริษัทฯ มีการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้

- บริการขนส่งภายในประเทศ
- บริการขนส่งสินค้าผ่านแดน
- บริการงานโปรเจค
- บริการขนย้ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่

      บริษัท คอนทรัค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัด บริการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด และภายนอกประเทศ โดยไม่จำกัดจำนวนและน้ำหนักสินค้าในการจัดส่ง มีพนักงานที่มากประสบการณ์ด้านการขนส่งคอยให้บริการ ทางบริษัทฯมีรถหลากหลายประเภทไว้คอยบริการ อาทิเช่น รถกระบะ, รถ 4 ล้อใหญ่, รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10 ล้อ (ตู้ทึบ), รถบรรทุก 10 ล้อ (เปิดข้าง), รถเครน, รถเฮียบ, รถสไลด์ และรถเทรลเลอร์ ซึ่งมีหลากหลาย รูปแบบ เช่น ตู้สั้น, ตู้ยาว, Flat rack, Low-bed, ตู้ Reefer (ตู้ตั้งอุณหภูมิ) เป็นต้น นอกจากนั้นทางบริษัทฯยังมีการทำประกันอุบัติเหตุให้กับรถขนส่งที่เป็นรถเทรลเลอร์ โดยแบ่งเป็น ประกันอุบัติเหตุสินค้า และประกันตู้สินค้า

บริการ

      บริษัท คอนทรัค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการขนส่งทางบก โดยการบริการต่าง ๆ จะมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริการขนส่งภายในประเทศด้วยรถขนส่ง
      - บริการขนส่งสินค้าทางบก โดยมีต้นทางและปลายทางอยู่ในอาณาเขตประเทศไทย

2. บริการขนส่งสินค้าผ่านแดน (Cross border)
      - บริการขนส่งสินค้าทางบก ที่มีต้นทางหรือปลายทางอยู่นอกเหนืออาณาเขตประเทศไทย โดยครอบคลุมประเทศต่าง ๆ ได้แก่ กัมพูชา เมียนมา มาเลเซีย ลาว จีน เวียดนาม และ สิงคโปร์

3. บริการงานโปรเจค (Project Cargo Handling)
      - บริการสำหรับงานที่มีเป็นครั้งคราวหรืองานพิเศษต่าง ๆ ที่ขนส่งสินค้าที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ในการขนส่งสินค้าแบบพิเศษ

4. บริการขนย้ายเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่ (Moving & Relocation Heavy equipment or Oversized cargo)
      - บริการสำหรับการขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่ หรือสินค้าขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ปกติได้

5. บริการอื่น ๆ
      - ยกตัวอย่างเช่น บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างท่าเรือคลองเตย และท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรืออื่น ๆ ที่อยู่ในอาณาเขตประเทศไทย